In Aktualności

Niedawno odbyły się kolejne warsztaty dotyczące budowy infrastruktury telekomunikacyjnej w przyszłej perspektywie finansowej (KPO i FERC). Podczas spotkania omówione zostały postulaty i uwagi izb branżowych, zgłoszone po informacjach przekazanych przez CPPC w dniu 27 lipca 2022 r. Więcej na okablowani.pl