In Aktualności

KPRM ogłosiła, że w ramach konsultacji społecznych, do 19 września można zgłaszać plany inwestycyjne. Zabrane dane posłużą wyznaczeniu obszarów wyłączonych z konkursów finansowanych ze środków KPO i FERC. Więcej na okablowani.pl