BLOGI

blog1

Wszystko co Czytelnik znajdzie na Okablowani.pl to efekt wieloletniej praktyki autorów związanej z obsługą przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Na blogu przeczytacie między innymi o problemach związanych z dostępem do nieruchomości i budynków oraz infrastruktury technicznej, w tym o mechanizmach wprowadzonych ustawą szerokopasmową. Piszemy o prawie konsumenckim, w tym o wzorcach umownych. Staramy się pomagać w budowie sieci, prowadząc ścieżką od wyboru wykonawcy i zawarcia umowy, przez pozyskiwanie tytułów prawnych do nieruchomości, aż do wkopania łopaty i zakończenia procesu budowlanego. Poruszamy tematykę funduszy unijnych, które pomogły wielu Czytelnikom rozwinąć skrzydła. Piszemy także o podatkach. Na bieżąco komentujemy nowe regulacje prawne dotyczące przedsiębiorców telekomunikacyjnych, sygnalizując z wyprzedzeniem o obowiązkach, a także odnosimy się do aktualnych wydarzeń, których tłem jest prawo w telekomunikacji.

blog2

Zamówienia publiczne to wyzwanie dla wielu osób. Zarówno dla zamawiających przygotowujących dokumentację przetargową jak i podmiotów składających oferty. Często już samo ustalenie, czy w konkretnym zamówieniu stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych budzi wiele wątpliwości. Blog powstał dla tych, którzy stanęli przed wyzwaniem przygotowania zamówienia od początku do końca jak i tych, którzy do przetargu przystępują. Piszemy o zamówieniach konkretnie. Chcemy ułatwić podmiotom publicznym jak i prywatnym, przygotowanie przejrzystego zamówienia publicznego od koncepcji do realizacji. Skupiamy się na aspektach praktycznych z uwzględnieniem dorobku nauki. Zwracamy uwagę na najnowsze orzecznictwo KIO i TSUE, które w wielu wypadkach odpowiada na pytania powstające przy interpretacji przepisów. Bezwadium.pl jest platformą wymiany poglądów i doświadczeń, w której każdy uczestnik rynku zamówień publicznych znajdzie coś interesującego dla siebie.