In Aktualności

W czerwcu b.r. Łukasz Bazański z ramienia KIKE został członkiem Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych przy Ministerstwie Cyfryzacji, będącej odpowiedzią na liczne przypadki błędnego zrozumienia przepisów unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Grupa została powołana przez Ministra Cyfryzacji, a do jej zadań należy m.in. opracowanie klucza postępowania w najczęstszych przypadkach nadinterpretacji przepisów RODO. Prace Grupy, do której należy szereg specjalistów z zakresu ochrony danych osobowych, są podzielone na zespoły: ds. ogólnych, ds. medycyny, ds. telekomunikacji i finansów, ds. administracji, ds. edukacji  (Łukasz Bazański jako przedstawiciel branży telko został delegowany do pracy w ramach grupy ogólnej).