Szymon Rakoczy

Aplikant radcowski

Związany z itB Legal od 2024 roku. Od 2021 roku zdobywał doświadczenie w renomowanych śląskich kancelariach prawnych świadczących pomoc podmiotom gospodarczym.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W ramach seminarium magisterskiego napisał pracę pt. „Konsorcjum budowlane w obrocie gospodarczym”. Otrzymywał stypendium Rektora UŚ dla najlepszych studentów w roku akademickim 2019/2020 oraz 2021/2022. Prelegent na ogólnopolskich konferencjach naukowych dotyczących prawa migracyjnego. W roku akademickim 2020/2021 realizował tok studiów na Università degli Studi di Palermo w ramach programu Erasmus+.

Wpisany na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

Zespół ItB wspiera w zakresie pomocy prawnej świadczonej przedsiębiorcom, głównie w obszarach prawa cywilnego oraz administracyjnego. Prowadzi postępowania sądowe z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Posługuje się biegle językiem angielskim oraz komunikatywnie językiem włoskim. W wolnych chwilach sędzia siatkarski.