Patrycja Cegiełka-Ordon

Radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi na kierunku prawo. W obszarze jej zainteresowań pozostaje prawo pracy, prawo budowlane oraz prawo telekomunikacyjne. W ramach seminarium magisterskiego z bardzo dobrym wynikiem obroniła pracę magisterską pt. „Zastosowanie umowy przedwstępnej do stosunku pracy”. W trakcie studiów członek Koła Naukowego Prawa Handlowego i Cywilnego, a także prelegentka i uczestniczka konferencji z zakresu prawa pracy oraz prawa cywilnego. Laureatka konkursów z zakresu prawa pracy. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach oraz pozytywnie złożyła egzamin radcowski. Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach.

W Kancelarii zajmuje się głównie prawem telekomunikacyjnym, w tym obsługą postępowań prowadzonych przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie dostępu do budynków oraz cywilnym, w tym sprawami związanymi z ustanawianiem służebności przesyłu, prawem handlowym a także administracyjnym, w tym zajęciem pasa drogowego.

Prywatnie pasjonatka literatury (zarówno klasycznej jak i współczesnej) oraz musicali (głównie wersji scenicznych). Amatorka teatru.