Monika Jaroch

Radca prawny

Ukończyła studia prawnicze w trybie stacjonarnym na Uniwersytecie Śląskim, a następnie aplikację radcowską. Jest wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach pod numerem KT 4469.

Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, w tym wykonawców zamówień publicznych na roboty budowlane. Sporządza i opiniuje umowy, tworzy procedury, regulaminy oraz zapewnia zgodność podejmowanej działalności z prawem, w szczególności przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych. Prowadzi postępowania sądowe z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. W centrum jej zainteresowań zawodowych znajduje się szeroko pojęte prawo umów, a zwłaszcza kwestie odnoszące się do umowy o roboty budowlane.

Prywatnie pasjonatka poezji i językoznawstwa. Posiada uprawnienia przewodnika beskidzkiego III klasy oraz pilota wycieczek. W wolnych chwilach ćwiczy fitness lub czyta książki.