Michał Szczęsny

Radca prawny

Szeroko pojętymi zamówieniami publicznymi zajmuje się od początku swojej przygody zawodowej.

Posiada doświadczenie zarówno w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. W swojej pracy zawodowej wielokrotnie zajmował się postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego od momentu jego przygotowania do zakończenia, w tym na etapie realizacji umów. Brał czynny udział w realizacji projektów infrastrukturalnych, jak np. budowa dróg krajowych, czy ekspresowych. W ostatnich latach odpowiedzialny był za kontrolę postępowań o udzielenie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków UE.

Prywatnie zapalony kibic piłkarski, wielbiciel historii, oraz gry w szachy.