Małgorzata Thorz-Nowak

Radca prawny

Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe Executive Master of Business Administration, realizowane w INE PAN w Warszawie.

Posiada szeroką praktykę w doradztwie prawnym w ramach stałej obsługi przedsiębiorców, w tym w negocjowaniu kontraktów oraz opiniowaniu projektów umów i  uchwał. Współdziała z organami korporacyjnymi spółek, sporządza opinie prawne, umowy cywilnoprawne, porozumienia, tworzy procedury wewnętrzne w spółkach. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych (w tym rejestrowych KRS), egzekucyjnych, przed Krajową Izbą Odwoławczą. W swojej praktyce zawodowej specjalizuje się w prawie handlowym. Sporządza  kompleksowe analizy prawne (due diligence) na potrzeby przeprowadzania nowych inwestycji.

Zarządzała działem prawnym spółki, nadzorowała i współtworzyła kluczowe projekty zarówno w spółce jak i w spółkach zależnych.

Posługuje się językiem angielskim.