Ewelina Grabiec

Partner/ Radca prawny

Specjalistka z zakresu prawa telekomunikacyjnego i konsumenckiego oraz zagadnień związanych z handlem elektronicznym, procesem budowlanym i prawem zamówień publicznych.

Z sukcesami reprezentuje klientów w licznych postępowaniach przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zapewnia bieżącą obsługę klientów realizujących projekty z wykorzystaniem funduszy europejskich. Posiada bogate doświadczenie w tworzeniu, opiniowaniu i negocjowaniu umów w przedmiocie dostępu do nieruchomości na gruncie tzw. Megaustawy, a także wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w relacjach z klientami (B2C oraz B2B).

Należy do Grupy Roboczej ds.  kontaktów z Administracją Publiczną Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej w Warszawie (KIKE), z ramienia której opiniuje i przygotowuje propozycje zmian ustawodawczych z zakresu telekomunikacji. W ramach ścisłej współpracy z KIKE oraz innymi organizacjami skupiającymi przedsiębiorców telekomunikacyjnych (iNET, Media-Forum, e-Południe) prowadzi liczne szkolenia dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Laureatka nagrody KIKE CONNECTOR  przyznawanej osobom, które w szczególny i znaczący sposób wpłynęły pozytywnie na kształtowanie rynku lokalnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Autorka licznych publikacji w magazynach branżowych z zakresu prawa telekomunikacyjnego oraz procesu budowlanego. Redaktor naczelny bloga o prawie w telekomunikacji Okablowani.pl.

Wspólnik (partner) w kancelarii itB Legal, specjalizującej się w obsłudze podmiotów z sektora telekomunikacyjnego oraz prawem zamówień publicznych i ochroną danych osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

Prywatnie amatorka squasha i biegania, miłośniczka dobrej książki (reportażu), filmu oraz muzyki alternatywnej, a także zapalona twórczyni domowych nalewek.