ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Świadczymy usługi zarówno wykonawcom jak i zamawiającym na wszystkich etapach postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jak również w związku z późniejszą realizacją zawartych umów.

Wykonawcom oferujemy:

 • przygotowywanie dokumentacji wymaganej w postępowaniu, w tym pytań do zamawiającego,
 • pomoc w wypełnianiu JEDZ,
 • ocenę ryzyk związanych z podpisaniem umowy z zamawiającym,
 • wsparcie na wszystkich etapach postępowania o udzielenia zamówienia,
 • reprezentację przed Krajową Izba Odwoławczą i sądami powszechnymi,
 • kompleksową analizą i pomoc prawną w interpretacji przepisów związanych z prawem zamówień publicznych.

Zamawiającym oferujemy:

 • pomoc w przygotowywaniu postępowania o udzielenie zamówienia, wyboru trybu udzielania zamówienia,
 • doradztwo w zakresie przygotowywania regulaminów udzielania zamówień i SIWZ,
 • reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi,
 • pomoc na etapie realizacji umów,
 • doradztwo w postępowaniach kontrolnych.