TELEKOMUNIKACJA

Od początku swojej działalności specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którym oferujemy przede wszystkim:

  • doradztwo z zakresu problematyki tzw. dostępu telekomunikacyjnego: dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej oraz budynków i nieruchomości w celu zapewnienia telekomunikacji (mechanizmy Megaustawy),
  • kompleksowe wsparcie w zakresie dostępu do infrastruktury technicznej, w tym do podbudowy słupowej sieci energetycznych,
  • przygotowywanie umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych (B2C oraz B2B) oraz umów o ustanowieniu odrębnej własności włókien światłowodowych,
  • przygotowywanie umów dostępu hurtowego, w tym BSA, LLU, dostępu do kanalizacji kablowej i ciemnych włókien, kolokacji oraz umów o połączeniu sieci,
  • reprezentację w postępowaniach przed Prezesem UKE (w tym sprawy dostępowe) i Prezesem UOKiK (nadużywanie pozycji dominującej, naruszenie zbiorowych interesów konsumentów),
  • doradztwo w zakresie regulacji i wymogów prawa telekomunikacyjnego dotyczących obowiązków przedsiębiorców na rzecz porządku i bezpieczeństwa, w tym kwestie retencji danych, przygotowywanie planów działań, informacje niejawne
  • doradztwo z problematyki tzw. prawa drogi (art. 33 Megaustawy i służebności przesyłu),
  • obsługę transakcji sprzedaży sieci telekomunikacyjnych,
  • doradztwo w sprawach o zajęcie pasa drogowego oraz w zakresie realizacji inwestycji telekomunikacyjnych (prawo budowlane), w tym reprezentację w sporach z zarządcami dróg i organami architektoniczno-budowlanymi,
  • doradztwo dotyczące opodatkowania infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym reprezentację przed organami i sądami administracyjnymi.

Od kilku lat nieprzerwanie wspieramy Krajową Izbie Komunikacji Ethernetowej oraz inne organizacje zrzeszające przedsiębiorców telekomunikacyjnych.