SPRZEDAŻ FIRM, M&A

Pomagamy w procesie sprzedaży firm, począwszy od poszukiwania inwestora po negocjacje umowy sprzedaży udziałów lub przedsiębiorstwa. Doradztwo w sprawach korporacyjnych i z zakresu M&A to jedna najistotniejszych specjalizacji kancelarii. Z uwagi na bardzo dobrą znajomość i rozumienie biznesu telekomunikacyjnego, w tym najczęściej występujące ryzyka oraz skutki podatkowe, oferujemy rozwiązania, które pozwalają na osiągnięcie optymalnych warunków sprzedaży lub celów przeprowadzanej restrukturyzacji.

Oferujemy Państwu :

  • pomoc w poszukiwaniu inwestora,
  • przeprowadzanie audytów prawnych (due dilligence) lub pomoc w sytuacji, gdy audyt taki przeprowadza kupujący,
  • przygotowanie lub negocjacje umów sprzedaży udziałów (SPA) lub przedsiębiorstwa,
  • pomoc w wyborze formy prawnej prowadzenia działalności, w tym z uwzględnieniem skutków podatkowych,
  • przygotowanie dokumentów niezbędnych do utworzenia spółek oraz reprezentację w postępowaniu rejestrowym,
  • doradztwo obejmujące przekształcenia indywidualnych przedsiębiorstw w spółki oraz przekształcenia i łączenia spółek,
  • sporządzanie wewnętrznych regulaminów organizacyjnych oraz obsługę korporacyjną spółek.