PROCES BUDOWLANY

Realizacja każdej inwestycji nierozłącznie związana jest z problemami prawnymi. Nieostrość przepisów budowlanych powoduje, że inwestorzy wielokrotnie zmuszeni są toczyć spory z organami architektoniczno-budowlanymi. Przy inwestycjach liniowych to jednak nie jedyne problemy: powszechnym problemem jest tzw. „prawo drogi” oraz spory z zarządcami dróg i właścicielami podbudowy słupowej. Doradztwo kancelarii w tym zakresie obejmuje przede wszystkim:

  • pomoc w procesach przygotowywania i koordynowania inwestycji w budownictwie, w tym pomoc przy wyborze właściwego trybu realizacji inwestycji (pozwolenie na budowę v. zgłoszenie v. brak) oraz reprezentacja przed organami,
  • pomoc i zastępstwo w sporach z zarządcami dróg, dotyczących zajęcia pasa drogowego,
  • pomoc i zastępstwo w sporach z zakładami energetycznymi, dotyczących dostępu do podbudowy słupowej,
  • tworzenie i negocjowanie umów związanych z procesem budowlanym: o prace projektowe i budowlane, nadzór autorski, inwestorski i in.
  • pomoc w zakresie dostępu do budynków i nieruchomości (spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot, deweloperów) dla zapewnienia telekomunikacji, w tym zastępstwo w postępowaniach wywłaszczeniowych przed Prezesem UKE, starostami,
  • pomoc w zakresie pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości przy realizacji inwestycji liniowych (telekomunikacja, energetyka, gazownictwo, drogi) oraz zastępstwo w zakresie uzyskiwania służebności przesyłu,
  • reprezentacja przed WSA oraz NSA,
  • badanie stanów prawnych nieruchomości.