In Aktualności

Kolejne dobre wiadomości! Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołania PGE Dystrybucja S.A. i PTPiRE od decyzji Prezesa UKE z dnia 12 lutego 2021 r. nr DR.WIT.6082.3.2019.211, określającej warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych linii niskiego i średniego napięcia dla PGE Dystrybucja S.A. Szczegóły na okablowani.pl