In Aktualności

1 stycznia 2020 roku weszły w życie zmiany, które mają istotny wpływa na działalność ISP, a konkretnie na zawieranie umów dostępu do nieruchomości bądź do nieruchomości i budynku ze wspólnotami mieszkaniowymi. Szczegóły na okablowani.pl