In Aktualności

Informujemy, że w dniu 28 sierpnia 2018 r. Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował informację o wyborze oferty złożonej przez itB Legal na wykonanie Analizy Zasad współpracy w przedmiocie dostępu do podbudowy słupowej operatorów sieci energetycznych.  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.