FUZJE, PRZEJĘCIA, PRZEKSZTAŁCENIA

Doradztwo z zakresu prawa spółek oraz fuzji i przejęć to jedna najistotniejszych specjalizacji kancelarii. Z uwagi na bardzo dobrą znajomość i rozumienie Państwa biznesu oraz indywidualne podejście, uwzględniające skutki podatkowe, oferujemy rozwiązania, które pozwalają na osiągnięcie optymalnych celów. We współpracy z firmą doradczą IBD Conor wykonujemy wyceny firm na potrzeby planowanych transakcji.

Oferujemy Państwu :

  • pomoc w wyborze formy prawnej prowadzenia działalności oraz optymalizacji opodatkowania,
  • przygotowanie dokumentów niezbędnych do utworzenia spółek oraz reprezentację w postępowaniu rejestrowym,
  • doradztwo obejmujące przekształcenia indywidualnych przedsiębiorstw w spółki oraz przekształcenia i łączenia spółek,
  • sporządzanie wewnętrznych regulaminów organizacyjnych oraz obsługę korporacyjną spółek,
  • przeprowadzanie przedtransakcyjnych audytów prawnych (due dilligence),
  • przeprowadzanie transakcji nabycia udziałów bądź akcji i transakcji sprzedaży bądź wnoszenia przedsiębiorstw do spółek.