E-BIZNES

Doradzamy we wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem biznesu elektronicznego i świadczeniem usług drogą elektroniczną. Tworzymy opracowania i rozwiązania prawne niezbędne dla świadczenia usług on-line:

  • regulaminy sklepów internetowych, portali i serwisów internetowych,
  • regulaminy internetowej sprzedaży biletów wstępu,
  • regulaminy konkursów, programów lojalnościowych, promocji itp.,
  • polityki prywatności,
  • umowy z podwykonawcami,
  • umowy o wykonanie serwisów internetowych,
  • umowy o prawa do domen internetowych,
  • umowy o wykonanie wdrożenia,
  • umowy licencyjne na oprogramowanie,
  • umowy o świadczenie usług hostingowych.

Na Państwa zlecenie wykonujemy audyty prawne istniejących serwisów, w tym obowiązujących dokumentów pod kątem klauzul niedozwolonych. Reprezentujemy Państwa podczas negocjacji, przed organami administracji publicznej oraz w sporach sądowych dotyczących szeroko pojmowanej branży elektronicznej. Doradzamy w zakresie praw autorskich i licencyjnych oraz wspieramy operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych w wypełnianiu obowiązków związanych z ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.