DANE OSOBOWE / RODO

Wsparcie przedsiębiorców telekomunikacyjnych od zawsze było związane z doradztwem kancelarii dotyczącym chronionych tajemnicą telekomunikacyjną danych osobowych. Obecnie, za sprawą RODO (Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych) nasza specjalizacja w tym zakresie nabiera dodatkowego znaczenia.  Oferujemy Państwu:

  • doradztwo z zakresu przygotowywania i zarządzania systemem ochrony danych osobowych;
  • koordynowanie procesów wdrażania oraz dostosowywania do obowiązujących przepisów RODO procedur z zakresu ochrony danych osobowych;
  • audyty dotychczasowego sposobu przetwarzania danych osobowych;
  • przeprowadzenie oceny ryzyka oraz oceny skutków dla ochrony danych osobowych;
  • pomoc przy zidentyfikowaniu zagrożeń naruszenia praw lub wolności, a także szczegółowe doradztwo z zakresu zasad postępowania na wypadek stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych;
  • indywidualne opracowaniekompletnej dokumentacji z zakresu przetwarzania danych zgodnie z RODO, a także analizę możliwości modyfikacji istniejących dokumentów ochrony danych osobowych;
  • weryfikację zasadności powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) oraz oferujemy outsourcing IOD – przejęcie obowiązków ochrony danych osobowych w firmie przez specjalistę oraz bieżące monitorowanie przestrzegania przepisów w tym zakresie;
  • szkolenia wewnętrzne dla firm i personelu z zakresu nowych zasad ochrony danych osobowych.