In Aktualności

Ostatnie lata przyniosły ogrom pozytywnych zmian w regulacjach miedzy operatorami a właścicielami słupów elektroenergetycznych. Od czasu, kiedy w kategorii „cudu” mówiliśmy o uzyskaniu dostępu do podbudowy słupowej, wielokrotnie zmieniały się stawki, wymagane terminy i zasady współpracy. Sukcesy sprzed lat przestały być satysfakcjonujące i przyszedł czas aktualizacji. Ten rok rozpoczynamy od projektu decyzji Prezesa UKE o zmianie warunków dostępu do podbudowy Tauron Dystrybucja, wydanej na rzecz naszego klienta G-NET T. Serwatka, W. Rakoniewski spółka jawna. Więcej na okablowani.pl