Piotr Wiąckiewicz

Ekspert ds. funduszy UE

Od wielu lat związany z doradztwem w zakresie funduszy europejskich. W latach 2006-2012 pracował dla instytucji otoczenia biznesu w Polsce centralnej, gdzie zajmował się pozyskiwaniem bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz obsługą sektora MŚP. W latach 2009-2010 koordynator projektu aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego.

Certyfikowany ekspert ds. Funduszy unijnych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Od 2012 roku prowadzi własną działalność gospodarczą pod marką IspLink; pozyskał ponad 500 mln zł dotacji na realizację kilkudziesięciu projektów 8.4 POIG, II.2 PO RWP, 1.1 POPC oraz KPO/FERC. Ekspert Krajowej Izby Komunikacji Ethernet, zrzeszającej małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych. Dla Fundacji VERDE oraz Bełchatowsko-Kleszczowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego koordynował też projekty UE krajowe i międzynarodowe.