Łukasz BazańskiRadca Prawny

Specjalista z zakresu prawa handlowego i gospodarczego oraz telekomunikacyjnego i prawa ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami. Zajmuje się procesami tworzenia, łączenia, przekształcania i podziału spółek. Uczestniczył w licznych procesach infrastrukturalnych, restrukturyzacyjnych oraz prywatyzacyjnych spółek z sektora gospodarki odpadami, w trakcie których prowadził prawne badania typu due diligence. Posiada bogate doświadczenie w negocjowaniu i tworzeniu kontraktów handlowych, w tym m.in. dla polskich i zagranicznych firm produkcyjnych, telekomunikacyjnych, handlowych, developerskich i budowlanych. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych oraz licznych postępowaniach przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie oraz Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.

Zapewnia bieżącą obsługę korporacyjną spółek, zwłaszcza dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz podmiotów z sektora ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Doradza w zakresie regulacji prawa telekomunikacyjnego, prawa ochrony konkurencji i konsumentów, telekomunikacyjnych i budowlanych procesów inwestycyjnych, w tym realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz mechanizmów wynikających z tzw. Megaustawy.

Doświadczenie zdobywał m.in. w KSP Legal & Tax Advices–najlepszej kancelarii w Polsce w szóstym rankingu Dziennika Gazeta Prawna, stowarzyszonej i współpracującej z międzynarodową kancelarią prawną Salans. Od kilku lat z powodzeniem prowadzi kancelarię itB Legal, specjalizującą się w obsłudze podmiotów z sektora telekomunikacyjnego.

Od 2010 roku współpracuje z Krajową Izbą Komunikacji Ethernetowej w Warszawie, z ramienia której opiniuje i przygotowuje propozycje zmian ustawodawczych z zakresu telekomunikacji i inwestycji telekomunikacyjnych oraz budowlanych, oraz uczestniczy z ramienia Izby w konsultacjach i inicjatywach branżowych przed Prezesem UKE oraz Prezesem UOKiK.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz doktorant tego Wydziału, zajmujący się problematyką odrębnej własności włókien światłowodowych. Odbył aplikację radcowską, po zdaniu egzaminu radcowskiego został wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu.

Doradza w języku polskim oraz angielskim.