Ewelina GrabiecRadca prawny

Specjalistka z zakresu prawa telekomunikacyjnego i konsumenckiego oraz zagadnień związanych z handlem elektronicznym, dostępem do budynków i nieruchomości w celach telekomunikacyjnych i procesu budowlanego.

Posiada bogate doświadczenie w tworzeniem umów oraz regulaminów świadczenia usług, stron www, regulaminów sklepów internetowych, a także w tworzeniu i negocjowaniu umów stosowanych w procesie budowlanym.

Z sukcesami reprezentuje klientów w licznych postępowaniach przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zapewnia bieżącą obsługę klientów realizujących projekty z wykorzystaniem funduszy europejskich.

Zapewnia bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie procesu inwestycyjnego, prawa pracy, a także tworzeniem wzorców umownych stosowanych w relacjach z klientami (B2C oraz B2B). Posiada bogate doświadczenie w tworzeniu, opiniowaniu i negocjowaniu umów w przedmiocie dostępu do nieruchomości na gruncie tzw. Megaustawy oraz Kodeksu cywilnego (służebności przesyłu).

Należy do Grupy Roboczej do spraw Administracji Publicznej Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej w Warszawie, z ramienia której opiniuje i przygotowuje propozycje zmian ustawodawczych z zakresu telekomunikacji i inwestycji telekomunikacyjnych oraz budowlanych. W ramach ścisłej współpracy z Krajową Izbą Komunikacji Ethernetowej prowadzi liczne szkolenia dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych zrzeszonych w Izbie, w szczególności w zakresie prawa telekomunikacyjnego i konsumenckiego.

Autorka licznych publikacji w magazynach branżowych z zakresu prawa telekomunikacyjnego oraz procesu budowlanego. Na co dzień współtwórczyni bloga o prawie w telekomunikacji Okablowani.pl

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Odbyła aplikację radcowską, po zdaniu egzaminu radcowskiego została wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.