Agnieszka StarkoKierownik administracyjny

Zajmuje się bieżącą obsługą sekretariatu Kancelarii. Wspiera wspólników i pracowników w szeregu spraw o charakterze pozaprawnym i administracyjnym.

Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Katowicach na kierunku zarządzanie, uzyskując tytuł magistra zarządzania finansowego. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w branży faktoringu i windykacji.

Posługuje się językiem angielskim.