In Aktualności

Wracamy do tytułowego tematu – dostępu do słupów elektroenergetycznych. Niedawno informowaliśmy na blogu o pierwszej, i zarazem ostatniej rozprawie, która odbyła się przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na skutek odwołania wniesionego przez Tauron Dystrybucja S.A. od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 12 lutego 2021 r. określającej warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych linii niskiego i średniego napięcia.

31 stycznia 2023 r. SOKiK wydał wyrok w tej sprawie. KIKE w postępowaniu występuje jako zainteresowana, stąd dzięki uprzejmości Izby znamy treść rozstrzygnięcia. Śpieszymy poinformować, iż SOKiK, analogicznie, jak w przypadku ENEA Operator sp. z o.o., oddalił odwołanie Tauronu, wskazując na brak jego zasadności. Wyrok jest oczywiście nieprawomocny – co oznacza, że Tauron może wnieść od niego apelację.