In Aktualności

Po raz kolejny mamy przyjemność przekazać wszystkim zainteresowanym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym dobre wieści w sprawie dostępu do słupów elektroenergetycznych! Ostatnio informowaliśmy o oddaleniu przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów odwołania PGE Dystrybucja S.A. od decyzji „ramowej” Prezesa UKE z dnia 12 lutego 2021 r. nr DR.WIT.6082.3.2019.211.

Tym razem spieszymy poinformować, iż analogicznie rozstrzygnięcie zapadło w sprawie odwołania Stoen Operator sp. z o. o., wniesionego od decyzji Prezesa UKE nr DR.WIT.6082.2.2019.182 określającej warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych linii niskiego i średniego napięcia będących własnością tego OSD. Szczegóły na okablowani.pl