In Aktualności

ENEA Operator sp. z o.o. – tak jak pozostali operatorzy sieci elektroenergetycznych – złożyła do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 12 lutego 2021 r. określającej warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych linii niskiego i średniego napięcia.

Niedawno odbyła się kolejna rozprawa w tej sprawie, na której Sąd zamknął przewód sądowy i oddalił odwołanie ENEA, wskazując na brak jego zasadności. Więcej na okablowani.pl