In Aktualności

Mamy to! Przełomowy wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie naszego klienta! SA potwierdził kompetencje Prezesa UKE do zmiany warunków dostępu do słupów, w tym oświetlenia drogowego, umieszczonych w pasach drogowych dróg publicznych.
Co to oznacza dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych korzystających z infrastruktury technicznej operatorów sieci elektroenergetycznych, posadowionej w pasach drogowych dróg publicznych? Odpowiedź znajdziecie w najnowszym artykule na okablowani.pl, gdzie radca prawny Kamila Mizera-Płaczek, będąca pełnomocnikiem w sprawie, szczegółowo analizuje temat.