In Aktualności

Jak zapewne każdy ISP wie (a przynajmniej wiedzieć powinien), 31 marca upłynął termin na wykonanie kolejnego w tym roku obowiązku sprawozdawczego dot. przekazania danych na temat infrastruktury technicznej (chodzi o art. 29c megaustawy). Jeszcze przed upływem tego terminu UKE zapowiedziało w komunikacie, że trwają pracę nad dostosowaniem Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji (w skrócie: PIT) do nowego rozporządzenia, które na tamten moment nie było jeszcze opublikowane. Więcej na okablowani.pl