In Aktualności

Już od kilku lat obowiązują nowe regulacje ustawy o lasach, których celem była poprawa sytuacji ISP wykorzystujących nieruchomości leśne w celu umieszczenia tam infrastruktury telekomunikacyjnej. Upływ ponad dwóch lat od wejścia w życie znowelizowanych przepisów omawianej ustawy oraz nasze doświadczenia nabyte przez ten okres – związane ze współpracą z nadleśnictwami – stanowią dobry moment na podsumowanie. Więcej na okablowani.pl