Tadeusz Caputa

Aplikant radcowski

Specjalista z zakresu prawa telekomunikacyjnego oraz gospodarczego.

Uczestniczy w procesach tworzenia i negocjacji hurtowych umów telekomunikacyjnych, w tym dotyczących świadczenia usług w modelu BSA i LLU oraz w transakcjach związanych z tworzeniem, przekształcaniem i łączeniem spółek handlowych.

W Kancelarii zajmuje się obsługą przedsiębiorców w zakresie prawa konkurencji oraz zagadnieniami związanymi z umowami o świadczenie usług telekomunikacyjnych, dostępem do nieruchomości, służebnością przesyłu i uszkodzeniami infrastruktury telekomunikacyjnej. Uczestniczył w negocjowaniu licznych umów handlowych. Wspiera klientów Kancelarii w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, jak również w sprawach prowadzonych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W ramach seminarium magisterskiego z prawa gospodarczego i handlowego obronił z wynikiem bardzo dobrym pracę magisterską pt. „Przymusowy wykup akcji”.

Prywatnie amator skoków spadochronowych i narciarstwa.