Przemysław Topolski

Aplikant Radcowski

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W ramach seminarium magisterskiego na Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego obronił, z wynikiem bardzo dobrym, pracę magisterską pt. „Licencja firmowa”, w której dogłębnej analizie poddał ukształtowane na kanwie ustaw: o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz prawo własności przemysłowej, regulacje dotyczące udzielania licencji do korzystania z praw własności intelektualnej. W obszarze jego zainteresowań pozostaje prawo gospodarcze, podatkowe oraz własności intelektualnej. Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelarią patentową, kancelarią prawa gospodarczego oraz z kancelarią podatkowo – gospodarczą. Posiada także doświadczenie w sprawach odszkodowawczych z zakresu szkód samochodowych.

W kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu regulacji podatkowych, odszkodowań oraz własności intelektualnej. Zdobywa również doświadczenie w sprawach telekomunikacyjnych.

Prywatnie sympatyk wyścigów samochodowych oraz turystyki.