Patrycja Cegiełka

Aplikant radcowski

Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi. W obszarze jej zainteresowań pozostaje prawo pracy. W ramach seminarium magisterskiego z bardzo dobrym wynikiem obroniła pracę magisterską pt. „Zastosowanie umowy przedwstępnej do stosunku pracy”. W trakcie studiów członek Koła Naukowego Prawa Handlowego i Cywilnego, a także prelegentka i uczestniczka konferencji z zakresu prawa pracy oraz prawa cywilnego. Laureatka konkursów z zakresu prawa pracy.

W Kancelarii zajmuje się głównie prawem telekomunikacyjnym, w tym obsługą postępowań prowadzonych przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie dostępu do budynków oraz  cywilnym, w tym sprawami związanymi z ustanawianiem służebności przesyłu, a także prawem handlowym oraz prawem zamówień publicznych.

Prywatnie pasjonatka literatury (zarówno klasycznej jak i współczesnej) oraz  musicali (głównie wersji scenicznych).  Amatorka  teatru.