Jarosław Straś

Senior associate

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

Specjalista z zakresu prawa handlowego i problematyki dotyczącej ochrony danych osobowych, a także obowiązków przedsiębiorców telekomunikacyjnych na rzecz obronności i bezpieczeństwa oraz realizacji przez nich projektów dotowanych ze środków UE. W Kancelarii zajmuje się głównie obsługą prawną przedsiębiorców, w tym tworzeniem i restrukturyzacją firm, konstruowaniem umów handlowych, sporami dotyczącymi korekt finansowych w projektach unijnych oraz zagadnieniami związanymi z ochroną informacji niejawnych, tajemnicy telekomunikacyjnej i przygotowywaniem planów działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń. Prowadzi szkolenia i audyty dotyczące stosowania przepisów RODO oraz zarządzania systemem ochrony danych osobowych. Uczestnik konsultacji społecznych projektu przepisów wdrażających ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Posiada certyfikat kompetencji Inspektora Ochrony Danych (luty 2018).

Prywatnie amator biegania oraz wspinaczki skałkowej i górskiej, w 2017 zdobył najwyższy szczyt Kaukazu – Elbrus.