Aleksandra Hajduk

Prawnik ds. zamówień

Specjalistka z zakresu prawa zamówień publicznych oraz funduszy unijnych. Posiada bogate doświadczenie w weryfikacji dokumentacji przetargowej, w tym umów w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego, w szczególności w postępowaniach dotyczących robót budowlanych oraz usług IT. Zajmuje się również szeroko pojętą zasadą konkurencyjności, mającą znaczenie przy zamówieniach, rozliczaniu projektów unijnych, czy w sprawach gospodarczych.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Aktywna zawodowo od 2012 r. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 2014 r. zarówno naukowo, jak i zawodowo. Swoje doświadczenie  zdobyła w jednej z większych polskich firm IT.  Obroniła pracę magisterską na temat: „Charakter umowy o zamówienie publiczne”. Od października 2016 roku doktorantka w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Śląskiego, gdzie przygotowuje pracę doktorską związaną z prawem zamówień publicznych. W kręgu jej zainteresowań jest również współpraca gospodarcza z Kanadą i regulacje CETA.

Prelegentka i uczestniczka na konferencjach dotyczących problematyki zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz publicznego prawa gospodarczego. Autorka publikacji dotyczących zamówień publicznych. Prowadzi również szkolenia branżowe. Redaktor naczelny bloga o prawie zamówień publicznych BezWadium.pl.

W Kancelarii zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych, w tym sprawami z zakresu prawa zamówień publicznych, funduszy unijnych, prawa gospodarczego oraz prawa cywilnego.

Prywatnie pasjonatka żeglarstwa.